19 Şubat 2014 Çarşamba

BIM süreci CAD den daha çok zaman alıyor mu ?


Dünyada çok hızlı bir şekilde BIM yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Hatta birçok ülkede devlet tarafından desteklenmekte veya mecbur tutulmaktadır. Uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmalarımız BIM ile karşılaşmaya başladılar bile. Bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de BIM daha çok konuşulur olmaya başladı. En çok konuşulan ise “3 boyutlu modelleme 2 boyutlu çizime göre daha çok zaman alıyor.” veya “Bu kadar küçük bir proje için 3 boyut modelleme yapmam gerekiyor mu ?” oluyor.

İlk olarak bir yanlış anlamayı önlemek istiyorum, birçok kullanıcı tarafından, gerek ülkemizde ve gerekse uluslararası pazarda, BIM’ in sadece 3 boyutlu modelleme olduğu düşünülmektedir. Akıllı parçalar kullanılarak yapılacak olan 3 boyutlu modelleme BIM’ in sadece başlangıcıdır ve BIM, 3 boyutlu modelleme yapılmasından çok daha fazlasıdır. Daha sonraki yazılarımda BIM’ in kapsamını detaylı anlatmaya çalışacağım.

Kullandıkları programlar hakkında aynı bilgi seviyesine sahip kullanıcılar arasında bakıldığında BIM, CAD den daha fazla zaman almamaktadır. Bu yanılgının sebebi BIM’ in en çok zaman gerektirdiği sürecin CAD den farklı olmasıdır. Aşağıda Graphisoft firmasının sayfasından alınan grafik bunu çok güzel açıklamaktadır. BIM ile yapılacak modelleme için harcanacak zaman, projenin başında dizayn süreçlerinde daha fazla olacaktır. Grafikte ayrıca öngörülen CAD ile harcanan toplam zamanın %50-%80 mertebesinde daha az zaman harcanarak BIM uygulanabileceği yönündedir.


www.graphisoft.com/archicad/open_bim/about_bim/

Dizayn sürecinde projede yer alacak disiplinlerin beraber çalışmasını ve gerekli koordinasyonun bu süreçte yapılmasını hedefleyen BIM için dizayn süreçlerinde CAD sistemine göre daha fazla zaman harcanması gerekmektedir. Fakat dizayn sürecinin BIM ile başarı olarak tamamlanması durumunda projenin ilerleyen süreçlerinde CAD sistemine göre daha az zaman harcanması yeterli olacaktır. Dolayısı ile harcanacak toplam zaman olarak bakıldığında projenin bütününde fark oluşmamaktadır. Hatta iddia edilene göre daha kısa sürelerde tamamlamak mümkündür.


Benzer sürelerde yapılacak BIM ve CAD hizmetlerinin sonunda üreteceği veriler olarak bakıldığında, BIM ile CAD den alamayacağımız proje için yararlı (Metraj, Koordinasyon, Çakışmaların önlenmesi, Planlama entegrasyonu vb.) bir çok bilgi nedeni ile avantajı ortadadır. Projelerin büyüklüklerinden bağımsız olarak, eğer kullandıkları programlar hakkında eğitimli personeliniz var ise, BIM’ in uygulanmasının zaman kaybı olmak yerine projeye her aşamasında katkı sağlayacak bir sistem olarak bakılmasının doğru olacağını düşünüyorum.


Sonuç olarak eğer eğitimli personeliniz var ise BIM, CAD’ den daha uzun zaman almamakta ve sadece farklı süreçlerde zaman harcanmasını gerektirmektedir. Projelerinizin büyüklüğünden bağımsız olarak BIM size CAD sistemine göre çok daha fazla faydalı bilgi sağlayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder