4 Mart 2014 Salı

BIM ve Yatırım Getirisi (ROI)

BIM sisteminin yeni başlanan her sistem gibi bir ilk yatırım maliyeti, işletme maliyeti ve sürekli geliştirme için harcanacak maliyetleri oluşacaktır. Yapılan bu yatırımların size geri dönüşünü hesaplamak için Return of Investment (ROI), yani Yatırım Getirisi verileri kullanılır. ROI verisi size bir yatırımın ne kadar getiri sağladığını yani verimliliğini ve bu yatırımın sürdürülmesi gerekip gerekmediğini gösterir. ROI verisi aşağıdaki şekilde hesaplanır ve ROI oranı %100’ ün üzerinde ise yatırımınız size kar sağlamaktadır.

ROI = (Yatırımdan Gelen Kazanç – Yatırım Masrafı) / Yatırım Masrafı


BIM sistemine geçişte ilk yatırımı yaptığınız süreç ile aynı süreçte kullanıcılar yeni bir teknoloji kullanıyor olacaklarından verimleri düşecektir. Dolayısı ile ilk yatırımın yapıldığı zamanda kullanıcılarında verimi en düşük seviyede olacaktır. Sistemi kullanmaya alışmaları ve gerekli eğitimleri almaları ile zaman içinde kullanıcıların verimleri de artacaktır. Şekil-1 de gösterildiği gibi ilk yatırımın yapılıp sisteme geçildiği dönemde verim mevcut sistem veriminin de altına düşmekte, fakat zaman içinde verim mevcut sistemin çok daha üstüne çıkmaktadır.  

Şekil-1   BIM’s Return of Investment , Autodesk, Jan2007
Yeni bir yatırım yapılmış olmasına rağmen çalışanların verimlerinin düşüyor olması yöneticiler tarafından pek memnuniyetle karşılanmayacaktır. Gerek yazılımlara ve gerekse sisteme çalışanların alışması için zaman tanınması ve kısa vadeli hedefler koyarak bunların gerçekleşmesi ile sürecin değerlendirilmesi gerekecektir. Sürecin yöneticilerinin ve bu sisteme yatırım yapan yöneticilerin bu farkındalık içinde olmaları, sisteme zaman tanımaları verimin artabilmesi için gereklidir.

BIM sisteminde ilk yatırımda meydana gelen bu verim düşüklüğüne rağmen ilerleyen süreçlerde çok yüksek ROI verileri getirmektedir. Şekil-2 deki tablo örnek projeler üzerinden 2007 yılında yapılan bir çalışmayı göstermektedir. Tablonun en son kolonunda BIM sisteminin ROI değerleri projelere ve BIM kullanım kapsamına göre farklılık göstermekle birlikte, çok yüksek bir Yatırım Getirisi göstermektedir.

Şekil -2  Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and Challenges for the AEC Industry SALMAN AZHAR, PH.D., A.M.ASCE


BIM sistemine geçen firmaların veya projelerin yapmış oldukları yatırımlarını geri kazanmak için acele etmemeleri ve hatta yatırımın hemen başında bazı verim düşüklüklerini göze almaları gerekmektedir. Doğru bir sistem kurulumu ve doğru bir süreç yönetimi ile BIM sisteminin Yatırım Getirisi beklentilerin çok üzerinde olacaktır.